Druki do pobrania

Druki od numeru 1-8

Druki obowiązujące po zmianie ustawy Prawo budowlane

(od 19.09.2020 r.- gdy projekt budowlany jest sporządzony według nowych zasad)

 


Druki od numeru 9-19

Druki nieobowiązujące (gdy projekt budowlany jest sporządzony według starych zasad)

 

 

Pliki

1. PB-12 Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

2. PB-15 Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

3. Załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy - dotyczy PB-16, PB-16a, PB-17 i PB-17a

4. PB-16 Zawiadomienie o zakończeniu budowy

5. PB-16a Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinengo

6. PB-17 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

7. PB-17a Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

8. PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

9. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy

10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wewnętrznej instalacji gazu

11. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

12. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

13. Zawiadomienie inspekcji sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu

14. zawiadomienie straży pożarnej o zakończeniu budowy obiektu

15. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego

16. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania budową

17. Oświadczenie kierownika budowy (przy zakończeniu inwestycji)

18. Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu organow

19. Azbest1


 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
Garwolin, ul. Mazowiecka 26
25 684 35 88, 25 68 52 700

email: pinb@pinbgarwolin.pl

zdjęcie logo GUNB

BIP
A+
A-
X