Wystąpienie GUNB w sprawie e-protokołów kominiarskich

Szanowni Państwo
Jesteśmy w trakcie wdrażania pełnej postaci Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku
i uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. CEEB powstaje w ramach projektu
Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego długofalowym efektem
będzie poprawa jakości powietrza w Polsce.


CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Istniejąca już
internetowa baza danych, jest budowana z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub
zarządców budynków. Dzięki tej bazie polskie gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat
tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. W przypadku dużej liczby nieekologicznych
urządzeń cieplnych – tzw. „kopciuchów” na obszarze danej gminy – może ona już tej chwili
prowadzić i wspierać efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń
powietrza. Ewidencja usprawni także działania interwencyjne. Będzie stanowić podstawę
do planowania lokalnej i ogólnokrajowej polityki niskoemisyjnej.
Na CEEB składają się deklaracje o użytkowanym źródle ciepła i źródłach spalania paliw,
wypełniane przez właścicieli budynków, a także zarządców nieruchomości. Właściciel lub
zarządca budynku, jest zobligowany do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od jego
pierwszego uruchomienia.


W ramach CEEB wdrożymy również moduły, które pozwolą obywatelowi zamówić za
pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację budynku lub
przegląd przewodów kominowych. Nowe funkcjonalności dedykowane będą również
pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.


Tym samym, od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu protokół elektroniczny
(e-protokół) będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów
kominowych. Dlatego apeluję, byście Państwo zapytali kominiarza wykonującego usługę o
protokół elektroniczny. Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do systemu nie będzie
miał żadnej mocy prawnej.


GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Dorota Cabańska
ul. Krucza 38/42 tel. 22 661-80-09, 22 661-80-10
00-926 Warszawa fax 22 661-93-85


Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie tej informacji możliwie najszerzej, w miarę
możliwości również o umieszczenie jej na Państwa stronach internetowych. Tak, by nikt nie
miał wątpliwości co do formy protokołu, który obowiązywać będzie od momentu wdrożenia
pełnej wersji systemu i wszystkich funkcjonalności CEEB.
Liczę na Państwa współpracę i wsparcie podejmowanych przez nas, ważnych społecznie,
inicjatyw.


Z upoważnienia GINB
Michał Widelski
Dyrektor Generalny

Pliki

Treść wystąpienia


 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
Garwolin, ul. Mazowiecka 26
25 684 35 88, 25 68 52 700

e-mail: pinb@pinbgarwolin.pl

Inspektor Ochrony danych:
Luiza Bogucka
e-mail: iod@pinbgarwolin.pl

zdjęcie logo GUNB

BIP
A+
A-
X