News

News - Wystąpienie GUNB w sprawie e-protokołów kominiarskich
Wystąpienie GUNB w sprawie e-protokołów kominiarskich

Szanowni PaństwoJesteśmy w trakcie wdrażania pełnej postaci Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynkui uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. CEEB powstaje w ramach projektuZintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego długofalowym efektembędzie poprawa jakości powietrza w Polsce.

News - KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W GARWOLINIE
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W GARWOLINIE

Szanowni Państwo,W związku ze zbliżającym się sezon grzewczym pragnę przypomnieć, że w związku z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

News - Protokół Kominowy - Informacja
Protokół Kominowy - Informacja

UWAGA! Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu ZONE – czyli zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. - od 18 września 2023r. protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.   Dnia 18 września 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane, w której art. 62a ust . 5  otrzymuje brzmienie: „Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (…)”  

News - Zmiany – komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Zmiany – komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1. Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań - żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

News - Informacja RODO
Informacja RODO

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000)- informujemy, że:

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
Garwolin, ul. Mazowiecka 26
25 684 35 88, 25 68 52 700

e-mail: pinb@pinbgarwolin.pl

Inspektor Ochrony danych:
Luiza Bogucka
e-mail: iod@pinbgarwolin.pl

zdjęcie logo GUNB

BIP
A+
A-
X